Halaman

SELAMAT DATANG

Dalam blog ini terdapat nota-nota dan latihan kata adjektif. Haraplah kandungan dalam blog ini dapat membantu anda memahami dengan lebih teliti dan dapat menguasai kata adjektif.

Selasa, 23 Oktober 2012

KAITANNYA DENGAN KATA PENGUAT:


a. ‘Kata penguat’ digunakan untuk mengukuhkan sesuatu sifat bagi sesuatu perkara. Contoh : sangat cantik, begitu berani, kejam betul, mahal sekali.

b. Jenis kata penguat:
i. Penguat hadapan : kata penguat yang hanya boleh digunakan di hadapan kata adjektif. Contoh : terlalu, paling, begitu
ii. Penguat belakang : kata penguat yang hanya boleh diletakkan di belakang kata adjektif. Contoh : sekali, benar, betul
iii. Penguat bebas : kata penguat yang boleh diletakkan di hadapan atau di belakang kata adjektif. Contoh : sangat, amat, sungguh